free counters

Корзина

Изданное.
Материалы для чтения – детям и взрослым

Георг Драйсіг
Світло в ліхтарі

Малюнки Наталії Єщенко

Год издания: 2018
60 с., іл. Формат 18х23 см

Цена: 185,00 грн.

Цей календар Адвенту, в якому кожна історія відповідає одному дню шляху, що веде до Різдва, задуманий таким чином, щоб діти могли спостерігати малюнок, в той час як дорослий прочитує відповідну історію. Календар може стояти на столику сезону або на тумбочці біля ліжка й кожного вечора чи ранку об’єднувати навколо себе дітей та дорослих у переживанні передріздвяного настрою.

 

Якоб Штрайт
Бджілка на ім'я Сонячний Промінь

Художник Ірина Гранковська

Год издания: 2018
84 с., іл. Формат 22х21 см (84x90/16)

Цена: 140,00 грн.

Дивовижні речі відбуваються в цій казковій книжці, наприклад, коли бджілка Сонячний Промінь у пошуках особливо гарного меду забарилася і не змогла полетіти з усіма додому. Їй доводиться на самоті провести ніч у лісі, де її чекає захоплююча пригода. Читач (або слухач) дізнається про те, як разом із дорослішанням бджілки ростуть і відповідальність та завдання, які вона має виконувати, поки вона, врешті-решт, не стане першою служницею старої Королеви-матки. Теплими, простими словами розповідає Якоб Штрайт про життя бджіл протягом усього року. Казка для дітей від 6 років.

 

Якоб Штрайт
Пчелка по имени Солнечный Луч

Год издания: 2018
84 с., ил. Формат 22х21 см (84x90/16)

Цена: 140,00 грн.

Удивительные вещи происходят в этой сказочной книге, например, когда пчелка Солнечный Луч ищет особенно хороший мед и не может улететь домой, потому что стало слишком холодно. Ей приходится в одиночестве провести ночь в лесу, где ее ждет захватывающее приключение. Читатель (или слушатель) узнает, как по мере взросления пчелки растут также и возложенные на нее задачи и ответственность, пока она, в конце концов, не станет первой служанкой старой Королевы-матки. Теплыми, простыми словами повествует Якоб Штрайт о жизни пчел в течение всего года. Сказка для детей старше 6 лет.

 

Якоб Штрайт
І постало світло
Від Створення світу до Ноєвого ковчега

Малюнки Асі Тургенєвої

Год издания: 2018
160 с., іл. Формат 13х20 см (84х108/32)

Цена: 80,00 грн.

У цій книжці наведені біблійні історії в переказі для дітей, покликані ввести дитину у світ Старого Заповіту. Особливістю розповідей Якоба Штрайта є насичена, образна мова, що з любов’ю поєднує деталі та серйозність і духовну велич біблійної історії. Завдяки цьому переказу зміст Старого Заповіту відкривається навіть маленьким дітям. Книжка є першим з трьох томів біблійних оповідань Якоба Штрайта й охоплює період від Створення світу до Ноєвого ковчега.

 

Сост. Наринэ Мальцева, Леся Музыченко
Живые травы прорастают

Иллюстрации Александры Ждановой

Год издания: 2018, 2-е изд.
96 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 115,00 грн.

Здесь собраны рассказы о жизни растений, написанные биологами, учителями, поэтами и священниками. Авторам удалось объединить точность научного описания с живостью художественного восприятия. Приведены также стихи русских и немецких поэтов. Книга может использоваться как материал для чтения в пятом классе вальдорфской школы при изучении учения о растениях. Но она также будет интересна и всем тем, кто любит природу и стремится к ее живому пониманию.

 

Гунхільд Зехлін
Маленький віслючок Марії

Год издания: 2018
156 с., іл. Формат 22х21 см (84x90/16)

Цена: 170,00 грн.

Книжка шведської письменниці Гунхільд Зехлін – це розповідь про велику силу любові, яка немічного зцілює, слабкого робить дужим, злодія – щедрим. Це історія про народження Хлопчика, якому судилося в майбутньому стати Спасителем людства, про його Cім'ю, а також про відважного й вірного маленького віслючка, без якого всім персонажам цієї історії нелегко було б витримати випробування, що випали на їхню долю.

 

Гунхильд Зехлин
Маленький ослик Марии

Год издания: 2018
156 с., ил. Формат 22х21 см (84x90/16)

Цена: 170,00 грн.

Книга шведской писательницы Гунхильд Зехлин – это повествование о великой любви, которая слабого наделяет силой, немощного исцеляет, вора делает щедрым. Это история о рождении Мальчика, которому в будущем было суждено стать Спасителем человечества, о его Семье, а также об отважном и верном маленьком ослике, без которого всем персонажам этой истории нелегко было бы выдержать испытания, выпавшие на их долю.

 

Марія Протасова
Дітоньки-квітоньки

Малюнки авторки

Год издания: 2017
12 с., іл. Формат 10х14 см (60х84/32)

Цена: 33,00 грн. (электронная версия в файле PDF)

Цією книжечкою ми розкриваємо «Скриньку фантазій» – серію маленьких оповідань у малюнках без слів, які пропонують батькам створювати за ними власні історії-казки для своїх діточок. Ці історії можуть весь час видозмінюватися, розвиватися й спонукати малят до творчої гри. / Этой книжечкой мы раскрываем «Сундучок фантазий» – серию маленьких рассказов в рисунках без слов, которые предлагают родителям создавать по ним собственные истории-сказки для своих деток. Эти истории могут постоянно видоизменяться, развиваться и побуждать малышей к творческой игре.

 

Упорядники Наріне Мальцева, Леся Музиченко
Живі рослини проростають

Малюнки Олександри Жданової

Год издания: 2018
96 с., іл. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 115,00 грн.

Тут зібрані оповідання про життя рослин, що написані біологами, вчителями, поетами та священиками. Автори змогли об’єднати точність наукового опису з образністю художнього сприйняття. Книгу можна використовувати як матеріал для читання у п’ятому класі вальдорфської школи при вивченні рослин. Також вона буде цікавою всім тим, хто любить природу і прагне до її живого розуміння.

 

Якоб Штрайт
Гном на ймення Пок

Художник Ірина Гранковська

Год издания: 2017
84 с., іл. Формат 22х21 см (84x90/16)

Цена: 130,00 грн.

Гном на ймення Пок не такий як усі – це одразу помітно по його незвичних ніжках. Тихий і сумирний, одного разу він наважується проявити себе. З цієї миті з ним починають відбуватися дивовижні події: Пок пізнає цінність дружби та підступність ворогів, відкриває таємниці глибин Землі та самої Вогняної Кузні, подорожує у дивне Царство Людей, у якому є дещо таке, що може змінити всю Землю… Казка відомого вальдорфського вчителя та письменника Якоба Штрайта звертається до дітей від 6 років.

 

Якоб Штрайт
Гном по имени Пок

Художник Ирина Гранковская

Год издания: 2017
84 с., ил. Формат 22х21 см (84x90/16)

Цена: 130,00 грн.

Гном по имени Пок не такой, как все. Это сразу заметно по его необычным ножкам. Тихий и безобидный, однажды он находит смелость проявить себя. С этого момента с ним начинают происходить удивительные события: Пок узнаёт ценность дружбы и коварство врагов, открывает тайны глубин Земли и самой Огненной Кузницы, путешествует в странное Царство Людей, в котором, однако, есть нечто такое, что может изменить всю Землю… Сказка известного вальдорфского учителя и писателя Якоба Штрайта обращается к детям от 6 лет и старше.

 

Луїза Кельдер, Наріне Мальцева
Світ, у якому спить каміння

Год издания: 2017
84 с., іл. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 100,00 грн.

У книзі розглядаються різноманітні камені — породи та мінерали. Вивчання кожного каменю завжди починається зі спостереження. Чим довше та уважніше спостерігати, тим більше зростатиме інтерес до самого феномену і бажання роздивитися його з усіх боків. Таке спостереження веде до подиву, а значить — до початку власного пізнання. Ця книга з мінералогії, хоча й призначена у першу чергу для учнів шостого класувальдорфської школи та їхніх учителів, однак буде не менш корисною і для шестикласників загальноосвітніх шкіл — адже тема її близька цьому віку за своєю внутрішньою якістю, — а також для усіх, кому цікавий і важливий феноменологічний погляд на природу.

 

Луиза Кельдер, Наринэ Мальцева
Мир, в котором камни спят

Год издания: 2017, 2-е изд.
84 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 100,00 грн.

В книге рассматриваются различные камни — породы и минералы. Изучение каждого камня всегда начинается с наблюдения. Чем дольше и внимательнее наблюдать, тем больше будет возрастать интерес к самому феномену и желание рассмотреть его со всех сторон. Такое наблюдение ведет к удивлению, а значит — к началу собственного познания. Эта книга по минералогии, хотя и предназначена в первую очередь для учеников шестого класса вальдорфской школы и их учителей, однако будет в равной степени полезна и для шестиклассников общеобразовательных школ — ведь ее тема близка этому возрасту по своему внутреннему качеству, — а также для всех, кому интересен и важен феноменологический взгляд на природу.

 

Герберт Громан
З життя тварин

Малюнки Франческо Секкі, малюнок на обкладинці Євгенії Ручки

Год издания: 2016
108 с., іл. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 100,00 грн.

Цю книжку автор пропонує для використання як у вальдорфській школі, так і в сім'ї, причому перш за все він враховує потреби 10–12-річних дітей, однак досвід показу є, що цікавість до неї не обмежується віком. Оскільки це книжка для читання, а не підручник, вибір тварин та їхня послідовність є цілком довільними — спільним є стиль, у якому без неправдивого олюднення тварини робиться спроба описати її так, щоб читач зміг відчути: тепер я її розумію.

 

Герберт Громан
Из жизни животных

Рисунки Франческо Секки, рисунок на обложке Евгении Ручки

Год издания: 2016
108 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 100,00 грн.

Эту книгу автор, немецкий педагог, предлагает для использования как в вальдорфской школе, так и в семье, причем прежде всего он учитывает потребности 10-12-летних детей, однако опыт показывает, что интерес к ней не ограничен возрастом. Поскольку это книга для чтения, а не учебник, выбор животных и их последовательность совершенно произвольны — общим является стиль, в котором без ложного очеловечивания животного делается попытка описать его так, чтобы читатель смог ощутить: теперь я его понимаю.

 

Віталіна Маслова
Село майстрів
або Десь там у Пирогові

Год издания: 2016, 2-е вид.
64 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 85,00 грн.

Ця книга продовжує пізнавально-розважальну серію для дітей «Я споглядаю світ». У ній маленький читач познайомиться з п’ятьма учнями звичайної київської школи, з якими трапляється не зовсім звичайна пригода. Діти починають свій шлях зі стежки музею під відкритим небом в Пирогові і раптом опиняються в давнині, знайомляться з майстрами, які «ховаються» за їхніми прізвищами, і дізнаються, хто з них найголовніший. Книга призначена для читання дітьми молодшого шкільного віку й може стати добрим матеріалом для епохи «Старі професії», яка проводиться в третьому класі вальдорфської школи.

 

Оуен Барфільд
Срібна сурма

Ілюстрації Наталії Ещенко

Год издания: 2016
132 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 120,00 грн.

Автор цієї казки Оуен Барфільд — філолог та антропософ, один з «Інклінгів», оксфордської літературної групи, до якої входили також знамениті К.С. Льюїс та Дж.Р.Р. Толкін. «Срібна сурма» була написана у 1925 р., задовго до появи Нарнії та Середзем’я, проте в її іскристій, як срібло, ясності та одночасно загадковості вже виразно проступає характерний, дивовижний стиль пізнішої англомовної фентезійної літератури, аж до найтонших відтінків, що споріднюють її, наприклад, із сучасним «Гаррі Поттером». Свого часу у дітей Толкіна ця казка викликала захват. Цікаво, як сприймуть її сучасні діти. Українською мовою публікується вперше.

 

Оуэн Барфилд
Серебряная труба

Иллюстрации Натальи Ещенко

Год издания: 2016
132 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 120,00 грн.

Автор этой сказки Оуэн Барфилд — филолог и антропософ, один из «Инклингов», оксфордской литературной группы, куда входили также знаменитые К.С. Льюис и Дж.Р.Р. Толкин. «Серебряная труба» была написана в 1925 г., задолго до появления Нарнии и Средиземья, но в ее искрящейся, как серебро, ясности и одновременно загадочности уже явственно проступает характерный, удивительный стиль позднейшей англоязычной фэнтезийной литературы, вплоть до тонких оттенков, роднящих ее, например, с современным «Гарри Поттером». В свое время детей Толкина сказка эта привела в восторг. Интересно, как воспримут ее современные дети. На русском языке публикуется впервые.

 

Анна Калугина
Сказка про пчелку

Иллюстрации автора

Год издания: 2015
24 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 50,00 грн.

Анна Калугина – учитель одесской вальдорфской школы «Ступени». «Сказка про пчелку» была написана в 2009 году для первого класса. По этой сказке с детьми был поставлен спектакль. Автор говорит о детях класса как о соавторах этой сказки, так как она была написана для них, и даже – о них, с учетом характеров, настроений, взаимоотношений...

 

Ян Вермейлен
Вовк та веселий хлопчик
Чарівна казка для всіх молодих людей

Малюнки автора

Год издания: 2015
32 с., ил. Формат 15х20 см (60х84/16)

Цена: 50,00 грн.

Ян Вермейлен — вальдорфський вчитель. Впродовж багатьох років він самовіддано працює у вільній школі «Михаїл» у місті Зволле в Нідерландах, присвятивши своє життя дітям. Ця маленька казкова історія, що одного разу відбулася з хлопчиком та вплинула на все його подальше життя, буде цікавою і молодшим школярам, і підліткам, а також дорослим людям, які небайдужі до справжніх життєвих цінностей. Книга видається чотирма мовами (українською, голландською, російською та німецькою) і може бути використана як навчальний посібник.

 

Якоб Штрайт
И стал свет
От Сотворения мира до Ноева ковчега

Рисунки Аси Тургеневой

Год издания: 2015, 2-е изд.
160 с., ил. Формат 13х20 см (84х108/32)

Цена: 80,00 грн.

В этой книге представлены библейские истории в пересказе для детей, призванные ввести ребенка в мир Ветхого Завета. Особое свойство рассказов Якоба Штрайта заключается в насыщенном, образном языке, с любовью соединяющем проработанные детали с серьезностью и духовным величием библейской истории. Этот пересказ делает доступным содержание Ветхого Завета даже для маленьких детей. Книга является первым из трех томов библейских историй Якоба Штрайта и охватывает собой период от Сотворения мира до Ноева ковчега.

 

Лариса Мезинова
Солнечные сказки

Рисунки Александры Ждановой

Год издания: 2015
16 с., ил. Формат 21х30 см (60х84/8)

Цена: 50,00 грн.

Что может быть лучше, чем истории, написанные с любовью и желанием показать ребенку мир прекрасным? Истории, рассказывающие о медвежонке-сладкоежке, умеющем удивляться красоте; о рождении радуги и радости тучки; о преданном сыне; об умном бурундучке; о двух разных, но в то же время таких похожих зайках… Эти добрые истории, написанные мамой — учителем одесской вальдорфской школы «Ступени», помогут ребенку окунуться в мир доброй сказки, а чудесные иллюстрации будут ему в этом надежным проводником.

 

Владимир Белый
Путешествия и приключения Маленького Человечка и его друга – Кота Бонифация
Истории, рассказанные перед сном

Год издания: 2013
88 с., ил. Формат 20х26 см (84х108/16)

Цена: 100,00 грн.

В этой книжке вы познакомитесь с Маленьким Человечком, который немного волшебник и понимает язык всех зверей и птиц, и его другом Котом Бонифацием. Вместе с нашими друзьями вы отправитесь в увлекательные путешествия на волшебном воздушном шаре и на волшебной резиновой лодке, сможете поволшебничать с помощью Волшебного Серебряного Яблока; узнаете много нового и интересного из жизни зверей, птиц, морских обитателей, а также из жизни разных стран. В первую книжку вошли 13 сказочных историй для семейного чтения.

 

Михаэль Шуберт
Царица Иштар
Мистериальная легенда

Художник Хансйорг Энис

Год издания: 2012
48 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 50,00 грн.

Одно из древнейших сказаний человечества пересказано по-новому и переведено в современные образы. Древняя месопотамская легенда о Таммузе и Иштар — это история об истинном освобождении женщины, которая, если она любит, становится способной к наивысшей жертве и, преодолев препятствия, может добыть тайну вечной жизни. В то же время она повествует о том, как вечную жизнь получает смертный: Иштар, являясь одновременно возлюбленной, сестрой и матерью, освобождает Таммуза из мира теней и ведет его к свету. Книга может читаться как подростком, так и взрослым.

 

Півник та двоє мишенят

Художники Наталя Єщенко, Ольга Карпа

Год издания: 2012
12 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 25,00 грн.

 

Ярослава Терлецька
З ранку до вечора
Молитви й вислови для матері та дитини

Малюнки Віталіни Маслової

Год издания: 2012
28 с., ил. Формат 10х14 см (60х84/32)

Цена: 25,00 грн.

В цій книзі зібрані написані авторкою та художньо перекладені нею вірші й вислови, які можуть читатися маленьким дітям та разом з ними, супроводжуючи весь ритм дня з його особливими моментами – пробудженням, навчанням, працею, трапезою, надвечірнім настроєм спокою й подяки і молитвою перед сном.

 

Виталина Маслова
Село мастеров
или Где-то там в Пирогово

Год издания: 2010
64 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 85,00 грн.

Эта книга продолжает познавательно-развлекательную серию для детей «Я вглядываюсь в мир». В ней маленький читатель познакомится с пятью учениками обычной киевской школы, с которыми случается не совсем обычное приключение. Начав свой путь с тропинки музея под открытым небом в Пирогово, дети вдруг оказываются в старине, знакомятся с мастерами, которые «скрываются» за их фамилиями, и узнают, кто из них главный. Книга предназначена для чтения детьми младшего школьного возраста и может быть хорошим материалом для эпохи «Старые профессии», которая проводится в третьем классе вальдорфской школы.

 

Якоб Штрайт
Хочу стать тебе братом
Легенды о святых

Иллюстрации Виталины Масловой

Год издания: 2010
176 с., ил. Формат 13х20 см (84х108/32)

Цена: 66,00 грн. (электронная версия в файле PDF)

Автор этих легенд, исследовав множество источников, множество трудов о святых, обнаружил, что эти предания часто искажены преувеличениями и сентиментальностью. Сам он, преподавая в течение многих лет в вальдорфской школе, пытался рассказывать истории о судьбах этих людей так, чтобы пробудить ощущение, что они были нашими братьями и сестрами, которые боролись за лучшее человечество. Книга может служить материалом для рассказывания в младших классах, а также для совместного домашнего чтения.

 

Виталина Маслова
Где звери чуткие живут

Год издания: 2009
64 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 66,00 грн. (электронная версия в файле PDF)

Эта книга возникла из объединения нескольких мотивов. Первый — мамино желание предложить собственному ребенку и его ровесникам интересное и полезное чтение; второй — из опыта работы учителем живописи возможность выразить в изображении животного не только его внешние формы, но и характер, и связь с окружением, в котором это животное существует. В вальдорфской школе учитель ведет учеников четвертого класса путем подобного рассмотрения животного мира, поэтому эта книга может стать прекрасным материалом для внеклассного чтения к эпохе «Человек и животные».

 

Віталіна Маслова
Де звірів чуйний поступ

Год издания: 2009
64 с., ил. Формат 21х22 см (84x90/16)

Цена: 66,00 грн. (электронная версия в файле PDF)

Ця книга виникла з об’єднання кількох мотивів. Перший — мамине бажання запропонувати власній дитині та її ровесникам цікаве та корисне читання; другий — з досвіду роботи вчителем образотворчого мистецтва можливість висловити у зображенні тварини не тільки її зовнішні форми, але її характер та зв’язок з оточенням, у якому тварина існує. У вальдорфській школі учитель веде учнів четвертого класу шляхом подібного розгляду тваринного світу, тому ця книга може стати чудовим матеріалом для позакласного читання до епохи «Людина та тварини».

 

Якоб Штрайт
Давайте построим храм
Путь Израиля от царя Соломона до Иоанна Крестителя

Рисунки Херберта Хольцинга

Год издания: 2007
128 с., ил. Формат 13х20 см (84х108/32)

Цена: 55,00 грн. (электронная версия в файле PDF)

История еврейского народа волнует нас вновь и вновь, не только потому, что в ней заключены корни христианства. Ветхий Завет показывает путь человечества, повествуя о том, как человек постепенно освобождался из слепой веры во множество богов, пробуждался к осознанию своей сути и делал первые шаги к внутренней свободе. Благодаря живому изложению Якоба Штрайта и дети могут прикоснуться к образному миру Ветхого Завета. Этим третьим томом Якоб Штрайт завершает пересказ библейских историй. В нем описаны такие выдающиеся фигуры как Соломон, Илия, Исаия, Даниил и, в конце концов, Иоанн Креститель, в деяниях и страданиях которых вспыхивает ожидание грядущего Мессии.

 

Якоб Штрайт
Идите в землю обетованную
Путь израильского народа от призвания Авраама до сна Давида

Рисунки Херберта Хольцинга

Год издания: 2007
200 с., ил. Формат 13х20 см (84х108/32)

Цена: 66,00 грн. (электронная версия в файле PDF)

Истории о строительстве вавилонской башни, о «праотцах» Аврааме, Исааке и Иакове, Иосифе и Моисее, исходе из Египта и десяти заповедях, Давиде и Голиафе принадлежат к самым значительным религиозным преданиям человечества. Эта книга призвана ввести детей и молодых людей в мир Ветхого Завета. Она является продолжением тома «И стал свет», посвященного периоду от Сотворения мира до Ноева ковчега. Особое свойство рассказов Якоба Штрайта заключается в насыщенном, образном языке, с любовью соединяющем проработанные детали с серьезностью и духовным величием библейской истории. Этот пересказ делает доступным содержание Ветхого Завета даже для маленьких детей.

 

 

 

  © Издательство «Наири», 2008–2018